Útboð á uppsetningu hrunvarna á Kárahnjúkum

Mynd: Landsvirkjun

Vettvangsskoðun 28. september 2021

Landsvirkjun áformar útboð á verkframkvæmd vegna uppsetningar á hrunvarnargirðingum á Kárahnjúkum sumarið 2022.

Þar sem vetraraðstæður á svæðinu eru krefjandi er einungis mögulegt að skoða verkstaðinn og kynna sér aðstæður að sumri eða hausti er því nú boðað til skoðunarferðar fyrir væntanlega bjóðendur og eru áhugasamir hvattir til að nýta sér það.

Miðað er við að útboðsgögn verði tilbúin til afhendingar fyrir lok árs 2021. Útboðið verður auglýst sérstaklega þegar gögnin eru tilbúin til afhendingar.

Vettvangsferðin er fyrirhuguð 28. september nk. og skulu áhugasamir tilkynna þátttöku sína á innkaup@landsvirkjun.is fyrir 24. september 2021.

Verkframkvæmdin snýr að uppsetningu á hrunvarnargirðingum til að hefta hrun grjóts úr Fremri-Kárahnjúk. Þá er einnig talsverð jarðvinna við að gera skeringu til að búa til stall (bermu) bakvið girðingarnar til þjónustu á líftíma.

Verkið er enn í hönnun og því liggja ekki allar forsendur þess fyrir enn sem komið er.

Verkið verður hins vegar unnið við krefjandi aðstæður, í miklum bratta og þar sem ekki er áætlaður aðkomuslóði að uppsetningarstaðnum þarf að flytja aðföng að með krana eða þyrlu.

Mikil áhersla verður lögð á öryggismál. Verkið mun því krefjast sérhæfðar þekkingar og verða kröfur útboðs í samræmi við það.

Áhugasömum verður ekki greitt sérstaklega fyrir að mæta í skoðunarferð á verkstað en eru hvattir til að nýta sér hana og kynna sér aðstæður á staðnum.

Helstu verkþættir og viðfangsefni:

Líkt og áður hefur verið nefnt liggur hönnun mannvirkisins ekki fyrir og er því hér um mjög grófa lýsingu á helstu viðfangsefnum að ræða, helstu verkþættir eru:

  • Uppsetning á tímabundnum hrunvörnum og rekstur þeirra og annarra öryggismála á framkvæmdatíma.
  • Gröftur og skering til að búa til stall fyrir girðingar og stall (um 3 metra breiður) til þjónustu á líftíma mannvirkisins. Vinna þarf í miklum bratta og grafa í laus og föst jarðlög ásamt því að styrkja bakvegg skeringarinnar (u.þ.b. 4 metra há).
  • Uppsetning á um 150 lengdar metrum af hrunvarnagirðingum (5 metra háar) í samræmi við kröfur og leiðbeiningar framleiðanda ásamt allri tengdri jarðvinnu og undirstöðuvinnu fyrir mannvirkið (steyptar undirstöður, borun og bergboltun o.fl.)
  • Tryggja (með netun og boltun) lausar skeringar og rofabörð sem eru á framkvæmdasvæðinu.

Fyrirkomulag vettvangsskoðunar

Vettvangsskoðun er fyrirhuguð þann 28. september 2021 nk. Miðað er við að skoðunarferð hefjist á Kárahnjúkum kl. 11 og standi til um 13, ekki verður boðið upp á hádegisverð.

Haldin verður stutt kynning á verkefninu í inntakshúsinu við Kárahnjúka og að því loknu verður skoðunarferð upp í Kárahnjúk.

Búið er að marka slóð í fjallinu til göngu en nauðsynlegt er að vera í góðum gönguskóm og í þokkalega góðu líkamlegu ástandi þar sem aðstæður eru nokkuð krefjandi.

Vegna eðli framkvæmdarinnar og flækjustigs hennar eru bjóðendur eindregið hvattir til að mæta og skoða aðstæður á staðnum hafi þeir áhuga á að bjóða í verkið.

Frá Egilsstöðum er um eins og hálfs tíma akstur á Kárahnjúka og er vettvangsskoðun skipulögð þannig að mögulegt sé að koma með flugi eða akandi að morgni og taka flug til baka síðdegis, akstur frá Egilsstöðum að fyrirhuguðu verksvæði er allur á bundnu slitlagi.

Frekari upplýsingar og fyrirspurnir skal senda á innkaup@landsvirkjun.is fyrir 24. september nk.

Mynd: Landsvirkjun

Landsvirkjun will tender the construction of a rockfall barrier at the Kárahnjúkar Hydropower Station during the summer of 2022. Site visits cannot be arranged during the winter period due to challenging conditions. Landsvirkjun has therefore scheduled a visit on the 28th of September so that prospective bidders can assess on-site conditions. Interested parties should register at innkaup@landsvirkjun.is before the 24th of September 2021. Tender documents will be advertised by the end of 2021.

The project involves the installation of rockfall protection, excavation for berms in steep mountainous terrain and securing and reinforcing back walls.

The project is still in the design phase, and the details have yet to be finalised. Site conditions will be challenging, in mountainous terrain, and without access roads. All equipment/materials will therefore need to be transported by crane or helicopter. Safety issues will be of utmost importance. Specialist knowledge is required for the project and specific requirements will be included in the tender documents. Interested parties will not be reimbursed for costs associated with the site visit but are encouraged to take advantage of the opportunity to familiarise themselves with the conditions on-site.

  • Installation of temporary rockfall protection, supervision (of this), and other safety measures during the construction period.
  • Excavation and cutting to secure berms and barriers (3 metres in width) designed to last for the project’s lifetime. Construction will be executed in steep slopes, and excavation will involve digging in both loose and solid material and strengthening the back wall (approx. 4 metres in height).
  • The installation of approx. 150 metres of rockfall protection (5 metres in height) in accordance with the requirements and instructions of the manufacturer as well as any associated ground and foundation work for the structure (concrete foundations, drilling and anchors etc.).
  • Securing loose cuttings on-site (with iron netting and anchors).

Details of the on-site visit:

The on-site visit will take place on the 28th of September 2021. The tour will begin at the Kárahnjúkar Hydropower Station at 11 am and will finish at 1 pm. Lunch is not included. A short presentation will be held, followed by an excursion to Kárahnjúkar. The group will follow the existing hiking trail in the area, but appropriate footwear (hiking shoes) is recommended. Participants will need to be in reasonably good physical condition, as conditions are demanding.

Prospective bidders are encouraged to participate in the on-site visit to understand the nature and complexity of the project.

The trip from Egilsstaðir to Kárahnjúkar takes approx. 30 mins. The on-site visit has been organised to accommodate drive time and domestic flights to and from the destination in the morning and afternoon.

Further information can be requested at innkaup@landsvirkjun.is before the 24th of September 2021.

Leave a comment