01.07.2021 Reykjavíkurborg. Endurnýjun gönguleiða – útboð 1

MYND: mbl.is/​Krist­inn Magnús­son

F.h. umhverfis- og skipulagssviðs Reykjavíkurborgar er óskað eftir tilboðum í eftirfarandi verkefni:

Endurnýjun gönguleiða – útboð 1, útboð nr. 15249

Yfirlit yfir þau verkefni sem verkkaupi hyggst ráðast í sést á yfirlitsmyndum sem fylgir verklýsingunni. Rétt er að leggja áherslu á að listi yfir verkefni er ekki endanlegur eða tæmandi og geta ný verkefni bæst við og/eða önnur fallið út.

Um er að ræða endurnýjun á malbikuðum gönguleiðum og felst verkið í upprifi á yfirborði núverandi gönguleiða, jarðvegsskiptum þar sem þörf er á, yfirborðsfrágangi hliðarsvæða ásamt niðurtekt og endurnýjun á ljósastaurum og ljósastrengjum. Einstakir verkstaðir eru á þremur stöðum í borginni eins og sýnt er á yfirlitsmyndum í teikningahefti og skal verktaki gera ráð fyrir því í tilboði sínu.

Verk þetta skal vinna skv. útboðs- og verklýsingu þessari og öðrum fylgigögnum, sjá m.a. gr. 0.3.1.

Verkið skal vinna í samræmi við ákvæði gildandi reglugerða sem eiga við þessa framkvæmd og er verktaki að fullu ábyrgur fyrir því að þeim sé fylgt. Lögð er áhersla á að allar magntölur eru áætlaðar (sjá nánar grein 0.5.5) og geta breyst.

Helstu magntölur útboðsins eru:

Uppúrtekt                                        850 m³

Fylling                                             840 m³

Malbikun                                         1.320 m²

Niðurtekt/uppsetning ljósastólpa        10 stk.

Götuljósastrengir                             130 m

Hellulagnir                                       12 m²

Útboðsgögn verða aðgengileg á útboðsvef Reykjavíkurborgar frá kl. 14:00 þann 18. júní 2021, á vefslóðinni: http://utbod.reykjavik.is 

Nýskráning fyrirtækja hefst með því að smella “Nýskráning“.

Vakin er athygli á að allar fyrirspurnir verður að senda gegnum útboðsvef Reykjavíkurborgar. Fyrirspurnum sem berast með öðrum hætti verður ekki svarað.

Tilboðum skal skila með rafrænum hætti á framangreindan útboðsvef Reykjavíkurborgar eigi síðar en: Kl. 10:00, 1. júlí 2021.

Leave a comment