Home Fréttir Í fréttum 04.11.2020 Sveitarfélagið Árborg. Forval um lokað alútboð vegna hönnunar og byggingar annars...

04.11.2020 Sveitarfélagið Árborg. Forval um lokað alútboð vegna hönnunar og byggingar annars áfanga Stekkjaskóla á Selfossi

261
0
Mynd: Sveitarfélagið Árborg.

Sveitarfélagið Árborg lýsir eftir áhugasömum aðilum til þess að taka þátt í forvali um lokað alútboð vegna hönnunar og byggingar annars áfanga Stekkjaskóla á Selfossi.

Í forvalinu verður hæfni væntanlegra bjóðenda metin og þeim sem standast hæfniskröfurnar verður boðið að taka þátt í lokuðu alútboði.

Á grundvelli þess lokaða alútboðs verður gerður verksamningur við þann aðila sem býður lægsta verð í verkefnið.

Hæfniskröfur og vægi matsþátta forvalsins: Tæknileg og fagleg geta til þess að standast þau tímamörk sem sett eru. Vægi: 65%

– Væntanlegur bjóðandi skilar inn tímaáætlun og lýsingu á því hvernig hann mætir tímamörkum.

Tímaáætlunin skal bundin eftirfarandi verkhlutaskilum:

a) skil á aðaluppdráttum og umsókn um byggingarleyfi,

b) uppsteypa sökkla og botnplötu lokið,

c) afhending byggingareininga á byggingarstað,

d) húsnæði er fokhelt, e) húsnæði er tilbúið til notkunar.

– Væntanlegur bjóðandi leggur fram yfirlýsingu frá fjármálastofnun um að sett verði sérstök trygging fyrir verkskilum.

– Auk þessa skal væntanlegur bjóðandi leggja fram  almennar upplýsingar um hæfi bjóðanda sbr. ákvæði laga nr. 120/2016 um opinber innkaup með síðari  breytingum.
Tæknileg og fagleg geta til þess að skila þeim gæðum sem óskað er eftir. Vægi: 35% – Bjóðandi skilar inn gæðalýsingu á meginhlutum mannvirkis.

Af þessum 35% fást 20% með því að bjóða vistvottaðar byggingareiningar og/eða vistvottun á  framkvæmd (Svansvottun, BREEAM vottun o.s.frv.)

Um verkið: Verkið verður unnið í alverktöku og inniheldur eftirfarandi verkhluta:

1. Fullnaðarhönnun á skólabyggingu og gerð allra aðal- og séruppdrátta fyrir hana. Verktaki annast umsókn um byggingarleyfi. Verkkaupi mun ráða sjálfstæða hönnunar- og byggingarstjóra sem munu sjá um lögboðið eftirlit með hönnun og framkvæmd.

2. Bygging skólabyggingarinnar. Um er að ræða u.þ.b. 900 fermetra hús á einni hæð sem standa skal á nýrri lóð í Björkurstykki á Selfossi.

Verklok eru 30. júlí 2021. Skilyrði þátttöku eru nánar útskýrð í forvalsgögnum. Forvalsgögn verða afhent á rafrænu formi frá og með miðvikudeginum 21. október 2020.

Þeir sem hyggjast taka þátt í forvalinu skulu hafa samband við Eirík Stein Búason hjá Verkís hf. á Selfossi með tölvupósti í netfangið verkis.selfoss@verkis.is og gefa upp nafn, heimilisfang, síma og netfang sitt og fá forvalsgögnin í kjölfarið send í tölvupósti.

Gögnum þátttakenda skal skila með tölvupósti til Verkís hf., verkis.selfoss@verkis.is fyrir kl. 11.00 miðvikudaginn  4. nóvember 2020.

Niðurstöður úr hæfnismati verða kynntar í þeirri sömu viku.

Mannvirkja- og umhverfissvið Árborgar