Home Fréttir Í fréttum 17.10.2020 Álmgerði – Hæðargarður. Hjólastígur

17.10.2020 Álmgerði – Hæðargarður. Hjólastígur

222
0

F.h. umhverfis- og skipulagssviðs Reykjavíkurborgar er óskað eftir tilboðum í eftirfarandi verk:

Álmgerði – Hæðargarður. Hjólastígur, útboð nr. 15005

Lauslegt yfirlit yfir verkið: Verkið felst í að ganga að fullu frá göngu- og hjólastíg í Álmgerði og Hæðargarði milli Háaleitsbrautar að Réttarholtsvegar. Nýi stígurinn liggur til hliðar við og ofan á núverandi hitaveitustokki. Meðfram stígnum verður gengið frá nýrri stíglýsingu. Endurnýja þarf kantstein við götu á hlutasvæðum. Vegna stígagerðarinnar þarf að færa til götugögn, hækka brunna og færa til loftunarrör hitaveitu sem lenda í komandi stígsstæði.

Verkið felst í megindráttum í eftirfarandi:
–    Rif og förgun á malbiki, hellum og steypu.
–    Fullnaðarfrágangi fyllinga og jöfnunarlags undir stígsvæði.
–    Malbikun stíga.
–    Steypta stíga
–    Hellulagninu þverana
–    Uppsetning á lýsingu meðfram stíg
–    Fullnaðarfrágangi á leiði- og viðvörunahellum og færslu og uppsetningu á skiltum.

Helstu magntölur verksins eru: 
Upprif á malbiki steyptri stétt og hellum           925  m²
Uppgröftur og brottakstur                            2200   m³
Malarfylling                                                1950   m³
Malbik, stígar og götur                                2150   m²
Steypt stétt                                                  550  m2
Kansteinn                                                    160   m
Hellur                                                          350   m2
Færsla á skiltum                                              3   stk
Þökulagnir                                                  1750   m²
Uppsetning ljósastólpa                                   37   stk
Raflagnir. Jarðvinna                                     1160   m
Færsla lotunarröra hitaveitu                              7   stk

Verklok 31. desember 2020

Útboðsgögn verða aðgengileg á útboðsvef Reykjavíkurborgar frá og með 23. september september 2020, á vefslóðinni: http://utbod.reykjavik.is Nýskráning fyrirtækja hefst með því að smella “Nýskráning“.

Vakin er athygli á að allar fyrirspurnir verður að senda gegnum útboðsvef Reykjavíkurborgar. Fyrirspurnum sem berast með öðrum hætti verður ekki svarað.

Tilboðum skal skila með rafrænum hætti á framangreindan útboðsvef Reykjavíkurborgar eigi síðar en: Kl. 10:15 þann 7. október 2020.