Home Fréttir Í fréttum 08.10.2020 Samgöngustígur og endurnýjun Varmárræsis í Ævintýragarði

08.10.2020 Samgöngustígur og endurnýjun Varmárræsis í Ævintýragarði

170
0
Haraldur Guðjónsson /vb.is

Umhverfissvið Mosfellsbæjar og Vegagerðin óska eftir tilboðum í verkið: Samgöngustígur og endurnýjun Varmárræsis í Ævintýragarði

Verkið felst í að leggja tæplega 1.700 m langan og 5 m breiðan samgöngustíg í gegnum Ævintýragarðinn í Mosfellsbæ, þar með talið niðursetning tveggja brúa, yfir Varmá annars vegar og Köldukvísl hins vegar.

Einnig er um að ræða endurnýjun á Ø600 skólplögn (Varmárræsi) á um 220 m kafla vestan Varmár.

Að auki þarf að endurgera reiðstíg sem grefst í sundur vegna framkvæmdanna.

Helstu verkþættir í verki, sem þetta útboð nær til, eru eftirfarandi:

Jarðvinna fyrir stíg og veitulagnir
Skólplögn Ø600
Malbikaður stígur (5 m breiður), lengd ~1.700 m
Koma fyrir 2 brúm (Á Varmá og Köldukvísl)
Yfirborðsfrágangur

Helstu magntölur eru:

Upprif á malbiki                                          3.700 m²

Gröftur fyrir stígum og undirstöðu brúa        7.300 m3

Fyllingar með aðkeyrðri grús                       8.600 m3

Grjóthleðsla og grjót í yfirborði                      160 m²

Mulningur                                               11.000 m²

Steypumót – undirstöður fyrir brýr               290 m²

Bendistál – undirstöður fyrir brýr               7.000 kg

Steinsteypa – undirstöður fyrir brýr               60 m3

Malbikun                                                8.600 m²

Hellulögn                                                  330 m²

Umferðarkantsteinn                                   370 m

Sáning                                                 10.000 m²

Þökulögn                                               4.600 m²

Umferðarmerki                                          69 stk

Yfirborðsmerkingar                                2.400 m

Endurgerð reiðstígar                               720 m²

Gröftur fyrir fráveitu og ræsum             2.600 m3

Söndun fyrir fráveitu og ræsum               330 m3

Losun á klöpp í skurðum                         600 m3

Skólplagnir (Ø600)                                  220 m

Götuljósastrengir (í skurði og ídráttarrör) 2.700 m

Ljósastólpar                                            58 stk.

Verkkaupi áskilur sér rétt til að áfangaskipta verkinu í tvo hluta og magntölur geta því tekið breytingum til samræmis við fjárveitingu sem samþykkt hefur verið til verksins í fjárhagsáætlun hvers árs.

Verkinu skal að fullu lokið 14. ágúst 2021.

Í ljósi samkomutakmarkarkana verða útboðsgögn afhent rafrænt til þeirra sem þess óska í netfangið mos@mos.is, Þjónustuver Mosfellsbæjar, frá og með klukkan 11:00 á þriðjudeginum 15. september 2020.

Tilboðum skal skilað með sama hætti, á netfangið mos@mos.is, eigi síðar en fimmtudaginn 8. október 2020 kl.11:00 og þau opnuð að viðstöddum þeim bjóðendum sem þess óska á rafrænum opnunarfjarfundi.