Home Í fréttum Niðurstöður útboða Opnun útboðs: Suðurlandsvegur (1) Vesturlandsvegur – Bæjarháls

Opnun útboðs: Suðurlandsvegur (1) Vesturlandsvegur – Bæjarháls

250
0

Opnun tilboða 21. apríl 2020. Tvöföldun Suðurlandsvegar frá Vesturlandsvegi að Bæjarhálsi ásamt tengingum við núverandi vegakerfi ásamt lengingu og breikkun á undirgöngum við Krókháls.

Verkið felst í:
· Ljúka við gerð eystri akbrautar Suðurlandsvegar.
· Tengja nýja akbraut í norður og suðurenda við núverandi vegakerfi.
· Hækka brunna og tengja niðurföll við núverandi lagnir, uppsetning ljósastaura og vegriða.
· Lengja og breikka núverandi undirgöng þar sem Krókháls fer undir Suðurlandsveg.

Helstu magntölur eru:

Verkhluti 8.01, Jarðvinna og vegagerð
Vegfylling 6.900 m³
Fláafleygar 2.600 m³
Ofanvatnsræsi 100 m
Breyting á hæð brunna 20 stk.
Hliðarniðurföll 9 stk.
Styrktarlag 9.000 m³
Burðarlag 3.750 m³
Tvöfalt malbik 10.500 m²
Einfalt malbik 4.600 m²
Gangstígar 200 m²
Bitavegrið 3.400 m
Strengur fyrir götulýsingu 1.650 m²
Uppsetning ljósastaura 30 stk.
Frágangur fláa 18.500 m2

Verkhluti 8.02, Steypt undirgöng við Krókháls – lenging
Brot, rif og förgun á steyptum plötum og veggjum 300 m²
Mótafletir 1.800 m²
Steypustyrktarstál 87.000 kg
Steinsteypa 750 m³
Fylling við steypt mannvirki 700 m³
Brúarvegrið 50 m
Jarðvatnslagnir 120 m
Vatnsvörn steypu 800 m²
Vatnsvarnarlag 500 m²

Verkinu skal að fullu lokið eigi síðar en 1. nóvember 2020.