Home Fréttir Í fréttum 21.04.2020 Suðurlandsvegur (1)Vesturlandsvegur – Bæjarháls

21.04.2020 Suðurlandsvegur (1)Vesturlandsvegur – Bæjarháls

279
0

Vegagerðin óskar eftir tilboðum í tvöföldun Suðurlandsvegar frá Vesturlandsvegi að Bæjarhálsi ásamt tengingum við núverandi vegakerfi ásamt lengingu og breikkun á undirgöngum við Krókháls.

Verkið felst í:

Ljúka við gerð eystri akbrautar Suðurlandsvegar.

Tengja nýja akbraut í norður og suðurenda við núverandi vegakerfi.

Hækka brunna og tengja niðurföll við núverandi lagnir, uppsetning ljósastaura og vegriða.

Lengja og breikka núverandi undirgöng þar sem Krókháls fer undir Suðurlandsveg.

Helstu magntölur eru:

Verkhluti 8.01, Jarðvinna og vegagerð

Vegfylling 6.900 m³
Fláafleygar 2.600 m³
Ofanvatnsræsi 100 m
Breyting á hæð brunna 20 stk.
Hliðarniðurföll 9 stk.
Styrktarlag 9.000 m³
Burðarlag 3.750 m³
Tvöfalt malbik 10.500 m²
Einfalt malbik 4.600 m²
Gangstígar 200 m²
Bitavegrið 3.400 m
Strengur fyrir götulýsingu 1.650 m²
Uppsetning ljósastaura 30 stk.
Frágangur fláa 18.500 m2

Verkhluti 8.02, Steypt undirgöng við Krókháls – lenging

Brot, rif og förgun á steyptum plötum og veggjum 300 m²
Mótafletir 1.800 m²
Steypustyrktarstál 87.000 kg
Steinsteypa 750 m³
Fylling við steypt mannvirki 700 m³
Brúarvegrið 50 m
Jarðvatnslagnir 120 m
Vatnsvörn steypu 800 m²
Vatnsvarnarlag 500 m²

Verkinu skal að fullu lokið eigi síðar en 1. nóvember 2020.

Útboðsgögn eru aðgengileg og verða afhent í rafræna útboðskerfinu  TendSign  frá og með mánudeginum 30. mars 2020 og skal tilboðum skilað rafrænt í því útboðskerfi fyrir kl. 14:00 þriðjudaginn 21. apríl 2020.

Ekki verður haldinn sérstakur opnunarfundur en eftir lok tilboðsfrests verður bjóðendum tilkynnt um nöfn bjóðenda í útboðinu og heildartilboðsupphæð.