Home Fréttir Í fréttum 16.12.2019 Bryggjuhverfi vestur. Gatnagerð og lagnir – Hönnun – EES Forval nr....

16.12.2019 Bryggjuhverfi vestur. Gatnagerð og lagnir – Hönnun – EES Forval nr. 14622

200
0
Ljós­mynd Mbl.is/​Aðsend

F.h. Umhverfis- og skipulagssviðs Reykjavíkurborgar er auglýst eftir umsóknum um þátttöku í lokuðu útboði í verkfræðihönnun verksins:

 Bryggjuhverfi vestur. Gatnagerð og lagnir – Hönnun – EES Forval nr. 14622

Forvalsgögn verða eingöngu aðgengileg á útboðsvef Reykjavíkurborgar eftir kl. 11:00 þann 19. nóvember 2019 á vefslóðinni:  http://utbod.reykjavik.is

Smellið á íslenska fánann til að fá útboðsvefinn upp á íslensku.

Nýskráning fyrirtækja hefst með því að smella á „Register“ eða „Nýskráning“.

Vakin er athygli á að senda verður fyrirspurnir í gegnum útboðsvef innkaupaskrifstofu. Fyrirspurnum sem berast með öðrum hætti verður ekki svarað.

Umsóknum skal skila með rafrænum hætti á framangreindan útboðsvef innkaupaskrifstofu Reykjavíkurborgar eigi síðar en: Kl. 10:00 þann 16. desember 2019.

Umfang verks:

Verkefnið felst í verkhönnun, gerð útboðsgagna og hæðarblaða vegna gatnagerðar og veitulagna í Bryggjuhverfi vestur í samræmi við samnefnt deiliskipulag. Verkið nær þó ekki til alls deiliskipulagssvæðisins og t.a.m. eru varnargarðar, strandlengja og hönnun brúar undanskilin. Útboðið nær til gatna, stíga, veitukerfa og torga.

Framkvæmdir munu líklegast skiptast í 4 áfanga og því þarf að gera ráð fyrir fjórum verkútboðum, verkhönnun verður unnin í einum áfanga.

Nánar tiltekið felst verkefni ráðgjafa í fullnaðarhönnun og ráðgjöf við:

 • Nýja stíga að svæðinu og nýju gatnakerfi þ.m.t. gangstéttum, hjólaleiðum,  bílastæðum og hjólastæðum, sem skiptist í:

               o  Götur af mismunandi gerðum innan svæðisins með viðeigandi stígum

               o  Færsla á Sævarhöfða

               o  Þrjár nýjar aðkomur við Sævarhöfða og breytingar á gatnamótum við Tangabryggju og Naustabryggju

               o  Stíga innan svæðisins sem eru ekki samhliða götum

 • Hönnun vegna landmótunar á grænum svæðum ásamt yfirborðsfrágangi og gróðri
 • Hönnun á Bryggjutorgi
 • Hönnun á opnu svæði meðfram síki
 • Hönnun á upphækkuðum gönguleiðum
 • Gatna-, torg- og stígalýsingu
 • Skiltun og yfirborðsmerkingu gatna, stíga og gatnamóta
 • Fráveitulögnum
 • Hitaveitu
 • Vatnsveitu
 • Blágrænum ofanvatnslausnum í götum og opnum svæðum.
 • Settjörnum
 • Landmælingum og úrvinnslu
 • Gerð vinnustaðamerkinga og aðkomu á verktíma þ.m.t. bráðabirgðaakstursleiðir.
 • Gerð hæðarblaða fyrir lóðir
 • Gerð útboðsgagna – innifalið:

                o  Gerð sameiginlegra skurðsniða

                o  Samræmingu útboðsgagna milli Reykjavíkurborgar og veitufyrirtækja

                o  Gerð heildarkostnaðaráætlunar og kostnaðarskipta

Ráðgjafi (hönnuður) leggur til texta í verklýsingar fyrir hitaveitu, vatnsveitu og fráveitu. Fyrir aðrar veitur, þar sem hönnun er ekki innifalin, leggja veitufyrirtækin til texta í verklýsingar, auk magntöku og einingarverða í kostnaðaráætlun – ráðgjafi fellir inn í endanleg gögn og samræmir.

Hönnun á fráveitu, vatnsveitu og hitaveitu verður í samráði við Veitur ohf.

Hönnun á lögnum Mílu verður í höndum Mílu ehf.

Hönnun á lögnum Gagnaveitu Reykjavíkur verður í höndum Gagnaveitu Reykjavíkur.

Hönnunar-verkefnisstjóri er samræmingaraðili gagnvart veitum. Hönnuður gerir uppdrætti af sameiginlegum skurðsniðum og ákveður kostnaðarskiptingu í viðkomandi sniðum og fellir inn í útboðs- og verklýsingu og tilboðsskrá gögn frá viðkomandi veitum.

Hönnuður annast gerð heildarkostnaðaráætlunar og fellir inn í hana kostnaðar­áætlanir frá veitum.

Tímaáætlun:

Kaupandi gerir ráð fyrir að fylgja eftirfarandi tímaáætlun í forvali hönnuða og hönnunarhluta verkefnisins:

16.12.2019:     Umsækjendur í forvali skila inn umsókn um þátttöku

23.12.2019:     Tilkynning kaupanda um niðurstöður forvals

23.12.2019:     Útboðsgögn hönnunar gefin út til þátttakenda í lokuðu útboði

23.01.2020:     Opnun verðtilboða í hönnun

14.04.2020:     Hönnunarvinnu skilað til yfirlestrar kaupanda

28.04.2020:     Lok hönnunarvinnu og útboðsgögn 1. áfanga afhent kaupanda

18.05.2020:     Skil hæðablaða