Home Fréttir Í fréttum 14.08.2019 Esjumelar – Fyrsti áfangi. Gatnagerð og stofnlagnir

14.08.2019 Esjumelar – Fyrsti áfangi. Gatnagerð og stofnlagnir

175
0
Mynd: Vegagerðin

F.h. Umhverfis- og skipulagssviðs Reykjavíkurborgar er óskað eftir tilboðum í:
Esjumelar – Fyrsti áfangi. Gatnagerð og stofnlagnir. Útboð nr. 14617.

Lauslegt yfirlit yfir verkið:

Um er að ræða fyrsta áfanga heildarframkvæmda við gerð gatna, gangstétta, lagna og blágrænna ofanvatnslausna á Esjumelum.

Verkið felst í megindráttum í gerð nýrrar götu og fullnaðarfrágangi stofnlagna fráveitu, skolplagna og vatns í götustæði ásamt frágangi stofnlagna hitaveitu og rafmagns í gangstéttarstæði.

Fullnaðarfrágangur settjarnar ásamt þjónustuvegi að henni er einnig hluti framkvæmdanna ásamt fullnaðarfrágangi bakræsis skolps og vatnslagnar að tengingu við núvarandi lagnir við Vesturlandsveg.

Fullnaðarfrágangur heimæða aðliggjandi lóða er einnig hluti verksins. Verktaki skal rífa núverandi yfirborð í hluta götustæða, jarðvegsskipta undir nýjum götum, leggja stofnlagnir í götustæði, ganga frá yfirborði með púkkmulningi undir eitt lag af malbiki sem verður neðra malbikslag við endanlegan frágang yfirborðs.

Helstu magntölur verksins eru:

· Upprif á malbiki: 20 m²
· Losun klappar: 250 m³
· Uppgröftur og brottakstur: 11.300 m³
· Malarfylling: 11.900 m³
· Púkkmulningur: 740 m²
· Malbikun: 3.400 m²
· Fráveitulagnir: 1.530 m
· Brunnar: 22 stk
· Kaldavatnslagnir: ø63-ø3150mm 990 m
· Hitaveitulagnir: 710 m
· Raflagnir, jarðstrengir og jarðvírar: 3.730 m
· Götulýsing, jarðstrengir: 440 m
· Settjörn:
o Uppgröftur: 3.050 m³
o Fylling: 2.480 m³
o Þéttidúkur: 1.910 m²
o Yfirfalls- og sýnatökubrunnur: 1 stk
o Landmótun: 3.340 m²
o Þökur og sáning: 1.200 m²

Útboðsgögn verða eingöngu aðgengileg á útboðsvef Reykjavíkurborgar á vefslóðinni: http://utbod.reykjavik.is – frá kl. 9:00, þann 26. júlí 2019.

Nýskráning fyrirtækja hefst með því að smella á „Nýskráning“ eða „Register“.
Vakin er athygli á að senda verður fyrirspurnir í gegnum útboðsvef innkaupadeildar. Fyrirspurnum sem berast með öðrum hætti verður ekki svarað.

Tilboðum skal skila með rafrænum hætti á framangreindan útboðsvef innkaupadeildar Reykjavíkurborgar eigi síðar en: Kl. 10:00, 14. ágúst 2019.

Ekki verður haldinn formlegur opnunarfundur, nema að bjóðendur óski sérstaklega eftir því. Beiðni verður að hafa borist innkaupadeild 2 virkum dögum fyrir opnun tilboða, á netfangið utbod@reykjavik.is