Home Fréttir Í fréttum 11.01.2019 Bústaðavegur 151 og 153. Gatnagerð og lagnir – Hönnun – Forval

11.01.2019 Bústaðavegur 151 og 153. Gatnagerð og lagnir – Hönnun – Forval

298
0

kjaF.h. Umhverfis- og skipulagssviðs Reykjavíkurborgar er óskað eftir tilboðum í verkið:

 Bústaðavegur 151 og 153.  Gatnagerð og lagnir – Hönnun. Forval nr. 14380

Forvalsgögn verða eingöngu aðgengileg á útboðsvef Reykjavíkurborgar á vefslóðinni: http://utbod.reykjavik.is  – Frá kl. 11:00 þriðjudaginn 18. desember 2018.

Nýskráning fyrirtækja hefst með því að smella á „Nýskráning“ eða „Register“.

Vakin er athygli á að senda verður fyrirspurnir í gegnum útboðsvef innkaupadeildar. Fyrirspurnum sem berast með öðrum hætti verður ekki svarað.

Umsóknum skal skila með rafrænum hætti á framangreindan útboðsvef innkaupadeildar Reykjavíkurborgar eigi síðar en: Kl. 14:00 föstudaginn 11. janúar   2019.

Ekki verður haldinn formlegur opnunarfundur, nema að bjóðendur óski sérstaklega eftir því. Beiðni verður að hafa borist innkaupadeild 2 virkum dögum fyrir opnun tilboða, á netfangið utbod@reykjavik.is

Umfang verks:

Verkefnið felst í verkhönnun og gerð útboðsgagna vegna gatnagerðar og lagna fyrir Bústaðaveg, götur, stígar og undirgöng, í samræmi við samnefnt deiliskipulag. Svæðið sem um ræðir er við Sprengisand milli Reykjanesbrautar og Stjörnugróf. Heildarlengd gatna á svæðinu er um 500 m, heildarlengd stíga er um 1500 m, lengd undirganga er um 16 m

Nánar tiltekið felst verkefnið í neðangreindu:

 • Hönnun á Bústaðavegi ásamt breytingu á tengingu við Reykjanesbraut, hringtorgi, tengingu að Sprengisandi og götu inn á deiliskipulagssvæði þ.m.t. á gangstéttum og bílastæðum
 • Hönnun á göngu-og hjólastígum ásamt tröpputengingum
 • Hönnun undirganga undir Bústaðaveg
 • Hönnun á nýjum stoðvegg ásamt hljóðskerm milli núverandi rampa og göngu-hjólastíg sunnan við Ásenda
 • Hönnun vegna landmótunar á grænum svæðum ásamt yfirborðsfrágangi og gróðri
 • Hönnun á fráveitu þar með talið blágrænum ofanvatnslausnum í götu.
 • Hönnun á hitaveitu og vatnsveitu.
 • Hönnun á gatna- og stígalýsingu
 • Skiltun og yfirborðsmerkingar
 • Vinnustaðamerkingar og aðkoma á verktíma þ.m.t. bráðabirgðaakstursleiðir
 • Gerð útboðsgagna

Hönnun á rafveitu, fráveitu, vatnsveitu og hitaveitu verður í samráði við Veitur ohf.

Hönnun á lögnum Mílu verður í höndum Mílu ehf.

Hönnun á lögnum Gagnaveitu Reykjavíkur verður í höndum Gagnaveitu Reykjavíkur.

Hönnunarstjóri er samræmingaðili gagnvart veitum. Hönnuður gerir uppdrætti af sameiginlegum skurðsniðum og ákveður kostnaðarskiptingu í viðkomandi sniðum og fellir inn í útboðs- og verklýsingu og tilboðsskrá gögn frá viðkomandi veitum.

Hönnuður annast gerð heildarkostnaðaráætlana og fellir inn í kostnaðaráætlanir frá veitum.

Til nánari glöggvunar á umfangi og eðli verksins er vísað á skipulagssjá  Reykjavíkurborgar þar sem deiliskipulagið er kynnt: http://skipulagsaaetlanir.skipulagsstofnun.is/skipulagvefur/display.aspx?numer=14091

 • Deiliskipulagsuppdráttur (Bustadavegur_151_og_153_uppdrattur.pdf)

Unnið hefur verið að minniháttar breytingum á deiliskipulaginu í kjölfar kynningarferils og hefur endanlegt skipulag ekki verið staðfest.

Heildarkostnaður framkvæmda vegna verkefnisins: Bústaðavegur 151 og 153 hefur verið gróflega áætlaður 400 m.kr.

Tímaáætlun:

Kaupandi gerir ráð fyrir að fylgja eftirfarandi tímaáætlun vegna verkefnis þessa:

11.01.2019:       Umsækjendur skila inn umsókn um þátttöku

18.01.2019:       Tilkynning kaupanda um niðurstöður forvals

21.01.2019:       Útboðsgögn gefin út til þáttakaenda í lokuðu útboði

24.01.2019:       Fyrirspurnarfrestur útrunninn

29.01.2019:       Svarfrestur útrunninn

01.02.2019:       Opnun verðtilboða í verkhönnun og gerð útboðsgagna

29.03.2019:       Hönnunarvinnu skilað til yfirlestrar hjá kaupanda

19.04.2019:        Lok hönnunarvinnu og útboðsgögn afhent kaupanda

22.04.2019:        Auglýsing framkvæmdaútboðs