Home Fréttir Í fréttum 14.01.2019 Esjumelar – Stækkun hverfis. Gatnagerð og lagnir – Hönnun, EES Forval

14.01.2019 Esjumelar – Stækkun hverfis. Gatnagerð og lagnir – Hönnun, EES Forval

265
0
Mynd: Vegagerðin

F.h. Umhverfis- og skipulagssviðs Reykjavíkurborgar er óskað eftir tilboðum í verkið:

 Esjumelar – Stækkun hverfis. Gatnagerð og lagnir – Hönnun. EES Forval nr. 14373.

Forvalsgögn verða eingöngu aðgengileg á útboðsvef Reykjavíkurborgar á vefslóðinni: http://utbod.reykjavik.is  – Frá kl. 11:00 þriðjudaginn 18. desember 2018.

Nýskráning fyrirtækja hefst með því að smella á „Nýskráning“ eða „Register“.

Vakin er athygli á að senda verður fyrirspurnir í gegnum útboðsvef innkaupadeildar. Fyrirspurnum sem berast með öðrum hætti verður ekki svarað.

Umsóknum skal skila með rafrænum hætti á framangreindan útboðsvef innkaupadeildar Reykjavíkurborgar eigi síðar en: Kl. 10:00 mánudaginn 14. janúar   2019.

Ekki verður haldinn formlegur opnunarfundur, nema að bjóðendur óski sérstaklega eftir því. Beiðni verður að hafa borist innkaupadeild 2 virkum dögum fyrir opnun tilboða, á netfangið utbod@reykjavik.is

Umfang verks:

Verkefnið felst í verkhönnun og gerð útboðsgagna vegna gatnagerðar, veitulagna (fráveita, vatnsveita, hitaveita, rafveita, gatna- og stígalýsing og blágrænar ofanvatnslausnir), gerð hæðarblaða og gerð grunna fyrir mæliblöð fyrir athafnasvæði Kjalarnesi, Esjumelar-Varmidalur svæði B í samræmi við samnefnt deiliskipulag. Svæðið sem um ræðir er austan svæðis A (núverandi byggðar).

Heildarlengd gatna á svæðinu er um 4100 m.

Nánar tiltekið felst verkefnið í neðangreindu:

 • Hönnun á nýjum götum (A-E melar) og endurgerð Norðurgrafarvegar þ.m.t. á gangstéttum og ýmsum götugögnum.
 • Landmælingar svæðis og úrvinnsla.
 • Hönnun á blágrænum ofanvatnslausnum í götum og opnum svæðum neðan byggðar.
 • Hönnun á fjórum settjörnum.
 • Hönnun á fráveitu, rafveitu, vatnsveitu og hitaveitu.
 • Hönnun á gatna- og stígalýsingu.
 • Skiltun og yfirborðsmerkingar.
 • Vinnustaðamerkingar og aðkoma á verktíma þ.m.t. bráðabirgðaakstursleiðir.
 • Gerð hæðarblaða fyrir lóðir.
 • Gerð grunna fyrir mæliblöð.
 • Gerð útboðsgagna.

Hönnun á fráveitu, rafveitu, vatnsveitu og hitaveitu verður í samráði við Veitur ohf.

Hönnun á lögnum Gagnaveitu Reykjavíkur verður í höndum Gagnaveitu Reykjavíkur.

Hönnun á lögnum Mílu verður í höndum Mílu ehf.

Hönnunarstjóri er samræmingaraðili gagnvart veitum. Hönnuður gerir uppdrætti af sameiginlegum skurðsniðum og ákveður kostnaðarskiptingu í viðkomandi sniðum og fellir inn í útboðs- og verklýsingu og tilboðsskrá gögn frá viðkomandi veitum.

Hönnuður annast gerð heildarkostnaðaráætlunar og fellir inn í hana kostnaðar­áætlanir frá veitum.

Til nánari glöggvunar á umfangi og eðli verksins er vísað á skipulagsvefsjá Skipulagsstofnunar þar sem er að finna samþykkt deiliskipulag:  http://skipulagsaaetlanir.skipulagsstofnun.is/skipulagvefur/display.aspx?numer=14486

 • Skipulagsuppdrættir
 • Drög að skýrslu um meðhöndlun ofanvatns á Esjumelum

Heildarkostnaður gatnaframkvæmda (án lagna) á Esjumelum, svæði B hefur verið gróft áætlaður 2.400 m.kr

Tímaáætlun:

Kaupandi gerir ráð fyrir að fylgja eftirfarandi tímaáætlun í forvali hönnuða og hönnunarhluta verkefnisins:

14.01.2019:       Umsækjendur í forvali skila inn umsókn um þátttöku

21.01.2019:       Tilkynning kaupanda um niðurstöður forvals

22.01.2019:       Útboðsgögn hönnunar gefin út til þátttakaenda í lokuðu útboði

18.02.2019:       Opnun verðtilboða í hönnun

06.06.2019:       Hönnunarvinnu skilað til yfirlestrar hjá kaupanda

05.07.2019:       Lok hönnunarvinnu og útboðsgögn afhent kaupanda

12.08.2019:       Skil mæli- og hæðarblaða