Home Fréttir Í fréttum 18.07.2018 Langanesbyggð. Göngustígur á Þórshöfn

18.07.2018 Langanesbyggð. Göngustígur á Þórshöfn

92
0
Mynd: þórshöfn

Göngustígur á Þórshöfn

Langanesbyggð óskar eftir tilboðum í gerð göngustígs með malaryfirborði frá gatnamótun Fjarðarvegs og Sunnuvegs á Þórshöfn að tjaldsvæði bæjarins ásamt tengistígum samtals 672 metrar. Um er að ræða almennt útboð í skilningi laga nr. 120/2016.

Áætluð verklok eru 30. september 2018.

Óski bjóðandi eftir nánari upplýsingum eða skýringum á einhverjum atriðum í útboðsgögnum eða verði var við ósamræmi í gögnum sem haft getur áhrif á fjárhæðir í útboðinu, þá skal senda sveitarstjóra Langanesbyggðar skriflega ábendingu/fyrirspurn með tölvupósti á netfangið elias@langanesbyggd.is.

Fyrirspurnum og ábendingum verður svarað skriflega og öllum bjóðendum send fyrirspurnin/ábendingin ásamt svari. Bjóðendur eru hvattir til að kynna sér vel aðstæður á verkstað áður en tilboði er skilað.

Þeir bjóðendur sem eftir opnun og yfirferð tilboða koma til álita sem verktakar skulu, sé þess óskað, láta í té eftirtaldar upplýsingar:

  • Ársreikningar síðustu tveggja ára, áritaðir af endurskoðanda. Ef um einstakling með atvinnurekstur í eigin nafni er að ræða, er óskað eftir staðfestum ljósritum af skattaskýrslum.
  • Staðfesting frá viðkomandi yfirvöldum um að bjóðandi sé ekki í vanskilum með opinber gjöld.
  • Staðfesting frá þeim lífeyrissjóðum, sem stærstur hluti starfsmanna greiðir til, um að bjóðandi sé ekki í vanskilum með lífeyrissjóðsiðgjöld starfsmanna.
  • Almennar upplýsingar um bjóðanda, svo sem starfslið, reynslu yfirmanna og nafn þess starfsmanns, sem ber ábyrgð á og annast upplýsingagjöf vegna tilboðsins.
  • Skrá yfir undirverktaka er bjóðandi hyggst ráða til verksins.
  • Skrá yfir tæki og búnað sem fyrirhugað er að nota við verkið.
  • Skrá yfir helstu verk og lýsing á reynslu bjóðanda í sambærilegum verkum.
  • Skrá yfir helstu verk sem bjóðandi fyrirhugar að vinna á sama tíma.

Farið verður með þessar upplýsingar sem trúnaðarmál.

Hægt er að skila tilboðum á skrifstofu Langanesbyggðar eða rafrænt í netfangið elias@langanesbyggð.is. Opnun tilboða fer fram á skrifstofu sveitarfélagsins miðvikudaginn 18. júlí 2018 kl.14:00 að viðstöddum þeim bjóðendum sem vilja.

Verkkaupi mun taka lægsta tilboði sem uppfyllir kröfur útboðsgagna eða hafna öllum tilboðum.